Svatopluk SEM - baryton
Andrea Chénier
árie Gerard

Missa brevis - Jiří Pavlica - CD Vánoce s Rosexem
Sbor ROSEX Liberec
sólisté - soprán Věra Poláchová, baryton Svatopluk Sem