Svatopluk SEM - baryton Aktuality

Červen 2021
kdy co kde v kolik
10. červen Hubička - premiéra NDM Ostrava 18:30 h
25. června Evžen Oněgin ND Brno 19:00 h


Andrea Chénier
árie Gerard